انعقاد قرارداد EFQM و

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت MAP در راستای پیشبرد اهداف سازمانها و شرکتها و بر اساس مذاکرات انجام شده با شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه موفق به انعقاد قرارداد سیستم یکپارچه IMSو  EFQM با آن شرکت گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال،بتوانیم گامی محکم در راه پیشبرد اهداف آن شرکت محترم برداریم.

 

انعقاد قرارداد ISO 9001:2015  با

شرکت البرز شیمی آسیا

بر اساس قرارداد فی ما بین شرکت MAP و البرز شیمی آسیا با موضوع سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 منعقد گردیده است.
این پروژه به یاری خداوند آغاز و وارد مرحل نخست پروژه (فاز شناخت) گردیده است.امید است در سایه حق تعالی بتوانیم خدمات ارزنده ای را برای آن شرکت انجام دهیم.