قرارداد جدید با موضوع نگهداری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) با  سازمان بهشت زهرا(س) در تاریخ 25/07/1397 منعقد گردید.

قرارداد جدید با موضوع انتقال دانش فنی، آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485  وو اخذ گواهی CEMARKING با تضمین تاییدیه Technical File از شرکت صادرکننده گواهی نامه ی CE و تهیه Technical File اداره کل تجهیزات پزشکی با شرکت مبتکران نوین سپهر در تاریخ 01/09/1397 منعقد گردید.

قرارداد جدید با موضوع انتقال دانش فنی و آموزشی جهت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت  کیفیت   ISO9001:2015  و سیستم مدیریت زیست محیطی   ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018 و همچنین اراوه خدمات انتقال دانش فنی و آموزشی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 با شرکت فروسیلیسیم خمین در تاریخ 01/07/1397 منعقد گردید.

قرارداد جدید با موضوع نگهداری، آموزش، بروزآوری و انتقال دانش فنی سیستم مدیریت HSEMS میدکو، سیستم مدیریت یکپارچه IMS و همچنین بروزرسانی این استانداردها بر اساس ویرایش های جدید ISO45001:2018)) با شرکت پابدانا در تاریخ 01/05/1397

قرارداد جدید با موضوع انتقال دانش فنی نگهداری سیستم مدیریت کیفیت با شرکت معیار صنعت خاورمیانه در تاریخ 20/03/1397 منعقد گردید.

قرارداد جدید با موضوع  ارائه خدمات مشاوره، آموزش، بروزآوری، پیاده سازی و انتقال دانش فنی سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی   ISO14001:2015 با شرکت سیمان خوزستان در تاریخ 09/05/1397 منعقد گردید.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 برای گروه آریا نورین میکا که شامل شرکت های : الکترود نورین میکا ، آریا نورین جوش، نورد فولاد کاران افق، صنایع فلزی و میخ سازی پارس می باشد.

جشن پایان سال شرکت MAP به منظور تشکر و قدردانی از زحمات تمامی دوستان که در این یک سال کاری ما را همراهی و همیاری کردند.

عقد قرارداد با موضوع انتقال دانش فنی و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025:2017 با شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در تاریخ 97/12/05 منعقد گردید.

شرکت معدنی دماوند

شرکت معدنی دماوند

عقد قرار داد با موضوع انتقال دانش فنی، آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه در تاریخ 97/12/01 با شرکت معدنی دماوند با دامنه کاربری معدن سرب دونا بسته شد.