بنیاد خیریه MAP (از زیر مجموعه های شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی MAP)با هدف یکپارچه کردن فعالیت های پراکنده کنونی شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی و ارتباط و هم افزایی این فعالیت ها به دیگر فرآیند های درون سازمانی در راستای اهداف متعالی خود، فعالیت رسمی خود را از تاریخ اول مهر سال 92 آغاز نموده است.

هدف این بنیاد کمک به کودکان بی سرپرست، حمایت از حقوق کودکان، کودکان سرطانی، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان بلایای طبیعی و کمک و همکاری با سایر بنیاد های خیریه میباشد.

این بنیاد از شما عزیزان دعوت میکند تا با عضویت در آن در این امر خیر مارا یاری رسانید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

کلیک