به نام یگانه هستی بخش

بیشک مهمترین و اصلی ترین عامل دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در کشورمان بی توجهی به علم مدیریت و آموخته های آن و به کارگیری صحیح آن در حیطه وظایف مدیران می باشد .

فاکتورهایی همچون بی ثباتی مدیریتی، عدم شاسیته سالاری، ارزیابی نادرست عملکرد مدیران از یک طرف و عدم توازن در ارائه محصولات و خدمات و بی توجهی به استاندارد های ملی و بین المللی از طرف دیگر باعث بروز شکافی عمیق میان ما و جامعه اقتصادی بیرون از مرزها گشته است .

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی آرمان رویکرد اندیش MAP با استفاده از تجربه چندین و چندساله کارشناسان و متخصصین خود در امر استقرار سیستم ها، ابزارها و استانداردهای کیفی و مدیریتی و  با هدف دانش محوری در توسعه و استقرار علم مدیریت در سازمان های کوچک و بزرگ شکل گرفت.

مدیریت و کارکنان شرکت MAP با بهره گیری از این تفکرات و نیز پتانسیل های موجود در کشور قصد ایجاد یک تعامل سازنده با سازمان ها، شرکت ها و موسسات تجاری، صنعتی و خدماتی را به منظور ارتقای سطح دانش مدیریت و حرکت اقتصاد ایران به سمت شکوفایی و توسعه پایدار دارند.

بیانیه ماموریت MAP

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی آرمان رویکرد اندیش MAP به عنوان یکی از شناخته شده

 ترین سازمان های ایرانی در زمینه تحقیقات، آموزش و مشاوره در حوزه مدیریت، فعالیت می نماید.

باور ما بر این است استواریمان با اتکا بر سه عنصر اصلی سازمان یعنی مدیریت سرمایه های انسانی، توجه به مشتری مداری و خلق و توسعه دانش امکان پذیر خواهد بود و از این رو با تکیه بر ارزش های سازمانی خود همچون تعهد، صداقت، انضباط، دانایی محوری، خلاقیت و نوآوری می کوشیم همواره در مسیر کمک به ایجاد سازمان هایی شاد گام برداریم ،شاید به همین دلیل است که بسیاری از سازمان ها تنها با یکبار استفاده از خدمات شرکت به مشتریان دائمی ما تبدیل شده و روابطی طولانی مدت را با ما برقرار می نمایند.

بیانیه چشم انداز شرکت MAP

" راهنمایی پراوازه برای سازمان های ایرانی "

"Famous Guide For Iranian Organization "