آموزش

اهداف شرکت MAP
December 17, 2018

آموزش

آموزش های شرکت در سایر صنایع
سپنتا بین الملل – RIGGING & SLINGING
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان- مانا –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت کارگزاری خبرگان سهام – شش سیگما
شرکت کارگزاری خبرگان سهام – نظام آراستگی محیط کار 5S

محصولات صنایع غذایی یک و یک – آشنایی با IFS & BRC
اداره کل تعاون استان تهران – دوره توجیهی بدو استخدام
شرکت معیار صنعت خاورمیانه – نظام آراستگی محیط کار 5S
شرکت معیار صنعت خاور میانه –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت آبفای کاشان –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت شهرکهای صنعتی سمنان – اصول سرپرستی
شرکت شهرکهای صنعتی سمنان – انبار و انبار گردانی
شرکت لاستیک پارس – ایمنی انبار
شرکت لاستیک پارس – ایمنی کار با مواد شیمیایی
بانک صنعت و معدن – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت شهر صنعتی کاوه – آموزش کنترل پروژه
شرکت شهر صنعتی کاوه – آموزش سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005
شهرک صنعتی عباس آباد – آموزش مدیریت استراتژیک و عارضه یابی سازمانی
شرکت کفش ملی – آموزش مدیریت استراتژیک و عارضه یابی سازمانی
شرکت کفش ملی-  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
اطلس خودرو(نمایندگی های شرکت کیا موتورز)  – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت فراورده های روغن نباتی بهار –  مدیریت زمان
شرکت ملی ساختمان – سمینار آموزشی HSE در مبحث ساختمان
بنیاد کودک – NGO BENCHMARKING
شرکت آلومینیوم المهدی، هرمزگان – آموزش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2005
شرکت تجهیزات پزشکی آرتا رازی طب – آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع پزشکی  ISO/IEC 13485:2003
شرکت تجهیزات پزشکی آرتا رازی طب – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سایپا دیزل – سمینار آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011
شرکت صنایع پزشکی پیشرو – آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع پزشکی  ISO/IEC 13485:2003
شرکت صنایع پزشکی پیشرو – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت صنایع فلزی معلولین ایران – آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع پزشکی  ISO/IEC 13485:2003
شرکت صنایع فلزی معلولین ایران – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
گروه مپنا- شرکت پرتو – سمینار آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011
شرکت صنایع شیر ایران پگاه –  سمینار آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011
پارس نمک کاوه – آموزش سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005
آرد پوسان –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – آموزش سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005
جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت صنایع پزشکی درمانگر – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت الکترو ممتاز – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت مبلمان اداری رادسیستم – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت کارگزاری سهام اندیشه برتر – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت فرآورده های لبنی فجر شاهرود –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک) – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک) – آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک) – آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
شرکت آسیا الکتریک – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت آسیا الکتریک – آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
شرکت آسیا الکتریک –  آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
شرکت آسیا الکتریک – آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMS(ISO9001-ISO14001-OHSAS18001)
شهر بزرگ صنعتی کاوه-ساوه –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شهر بزرگ صنعتی کاوه-ساوه – آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
شهر بزرگ صنعتی کاوه-ساوه –  آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
شهر بزرگ صنعتی کاوه-ساوه –  آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMS(ISO9001-ISO14001-OHSAS18001)
گروه صنعتی کاوه(شیشه) – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
گروه صنعتی کاوه(شیشه) – آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
گروه صنعتی کاوه(شیشه) – آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
گروه صنعتی کاوه(شیشه) – آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMS(ISO9001-ISO14001-OHSAS18001)
گروه صنعتی کاوه(شیشه) – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه  (IMS(ISO9001-ISO14000-OHSAS18000
شرکت آدران دژ – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت آدران دژ – آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
شرکت آدران دژ – آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
شرکت آدران دژ – آموزش سیستم مدیریت یکپارچه (IMS(ISO9001-ISO14000-OHSAS18000
شرکت سپهر ( دوام انرژی ) –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
کارخانه قند ارومیه – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
کارخانه قند ارومیه – نظام آراستگی محیط کار 5S
دانشگاه پیام نور دلیجان – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
دانشگاه پیام نور دلیجان – آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
دانشگاه پیام نور دلیجان – آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
دانشگاه پیام نور دلیجان – آموزش سیستم مدیریت یکپارچه (IMS (ISO9001-ISO14000-OHSAS18000
شرکت تعمیرات نیروی برق فارس –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت خدمات مهندسی کالای گاز بوتان –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان – BENCHMARKING
موسسه آموزش عالی ماهان –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
تعاونی اعتبار ثامن الائمه –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت کارگزاری سهم آشنا –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت کارگزاری صبا تامین – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت افزون پلاست –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
آسان موتور (نمایندگی های شرکت هیوندای کره) –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه- میدکو – (هلدینگ بانک پاسارگاد) –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه – آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
شرکت هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه – آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
گروه تحقیقاتی مخابراتی کاوش کام آسیا –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
گروه تحقیقاتی مخابراتی کاوش کام آسیا –  خلاقیت
شرکت منظر بوم نقش پارسیان – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
شرکت تعاونی بهمن دماوند – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
پلامین کاشان – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
انجمن حمایت از کودکان – آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
دانشگاه هرمزگان – آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM
شورای گاز و لوازم خانگی – آموزش کنترل فرایند آماری (SPC)
شرکت واگن پارس – آموزش کنترل پروژه
map
map

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *