Category Archives: آموزش

مشاوره

خدمات (مشاوره)

خدمات
مدیران و کارشناسان شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی با افتخار به اطلاع می رسانند پس از داشتن سال ها تجربه در زمینه آموزش و پیاده سازی سیستم های مدیریتی، اینک با خط مشی جدید و رویکردی نو توانسته اند با کمک اساتید برجسته دانشگاهی و همچنین با تکیه بر دانش و فناوری روز دنیا، متدولوژی هایی در زمینه بهبود مستمر را برای مجموعه هایی که در صدد حفظ بقاء در بازار رقابتی ایران و جهان هستند شناسایی و در اختیار مدیران ارشد این سازمان ها قرار دهند.
اهم این سیستم های مدیریتی عبارتند از :
سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018
سیستم مدیریت یکپارچه IMS
سیستم مدیریت HSE
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2018
استاندارد ایمنی مواد غذایی BRC
سیستم تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانی HACCP
مشاوره در زمینه دریافت علامت حلال
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025:2017
سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO10015  ، ISO29990
سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO13485
سیستم مدیریت کیفیت در آزکایشگاه های تشخیص طبی ISO15189:2012
استاندارد بین المللی مسئولیت های اجتماعی سازمان
استاندارد رضایت مشتری ISO10001-4
مدیریت دانش KM
مدل تعالی سازمانی EFQM

آموزش

خدمات (آموزش)

خدمات
آموزش نیروهای متخصص در سیستم های مدیریتی
برگزاری سمینارها و دوره های متنوع آموزشی
ارائه خدمات آموزشی در زمینه اخذ استانداردهای بین المللی و ملی
آموزش دوره های تخصصی ایمنی در صنایع مختلف
آموزش دوره های تخصصی در صنایع مختلف همچون  مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، کاشی و سرامیک، خودرو،موسسات مالی و اعتباری و
آموزش ابزارهای کیفی و استانداردهای مدیریتی