آموزش

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی MAP در ادامه خدمت رسانی در زمینه ارائه سیستمهای مدیریتی و با توجه به برنامه راهبردي شركت، تصمیم به ايجاد واحدی جديد با رويكرد تحقيقات كاربردي و با هدف كاهش هزينه ها به همراه افزايش كيفيت و سرعت اجرا کرده است. در اجرای این مهم که با درايت كم نظير و تلاش بي وقفه همكاران گرامي صورت گرفته، واحد مدیریت، برنامه ریزی و كنترل پروژه  به صورت رسمي در چارچوب ساختار مصوب شركت آغاز بكار نموده است.

دپارتمان کنترل پروژه با وجود مدیران توانمند و با سابقه، طراحي و اجرای يك سيستم جامع برنامه ريزي ، نظارت و كنترل پروژه برای سازمان، نيازها و خواسته هاي كارفرما را در طول چرخه حيات پروژه  مرتفع می نماید. در اين راستا گروه کنترل پروژه  روشها، رويه ها و سيستم هايي را تهيه و تدوين نموده و پس از تائيد كارفرما، آنها را به جاري می سازد.

مهمترين خدماتي كه در قالب نظام جامع برنامه ريزي و كنترل پروژه انجام می شود، عبارت است از:

تهيه و ايجاد رويه هاي هماهنگي و ارتباطي با تائيد و تصويب كارفرما(Coordination Procedure)

تهيه و ايجاد رويه و استراتژي اجراي پروژه با همكاري كارفرما

ارائه كليه خدماتي كه كارفرما در شرح خدمات نظام جامع برنامه ريزي ، نظارت و كنترل پروژه طلب نموده است .

حصول اطمينان از آنكه كليه فعاليتها مطابق با مشخصات فني، ‌زمانبندي و بودجه مصوب پروژه در حال انجام هستند و

تهيه و تامين كليه نياز هاي خدماتي برنامه ريزي و كنترل پروژه براي كارفرما كه در حين اجراي پروژه در خواست مي گردد.

این شرکت آمادگی خود را برای برگزاری جلسه حضوری با آن شرکت محترم اعلام می نماید.

دسامبر 30, 2018

مشاوره مدیریت

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی MAP در ادامه خدمت رسانی در زمینه ارائه سیستمهای مدیریتی و با توجه به برنامه راهبردي شركت، تصمیم به ايجاد […]
دسامبر 17, 2018

آموزش

آموزش های شرکت در سایر صنایع سپنتا بین الملل – RIGGING & SLINGING شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان- مانا –  آموزش سیستم مدیریت کیفیت […]