مشاوره،بهبود،کیفیت،فرایند ،map

رای اغلب شرکت‌ها، تحول فرآیند ممکن است هزینه‌بر، مخاطره آمیز و حتی مخرب باشد اما بر اساس بلوغ فرآیند، توانایی فرآیند در ایجاد نتایج با کیفیت (از منظر هزینه و زمان)، رقابت‌پذیری و استراتژی‌های سازمان، شاید تحول بهترین گزینه‌ی پیش روی سازمان باشد.
در حقیقت بهبود فرآیند تنها می‌تواند یک سازمان را از منظر هزینه و رقابت پذیری بهتر کند. علاوه بر این برای اغلب سازمان‌ها، بهبود عملیاتی، یک عملیات چابک یا توانایی تغییر سریع (با ریسک و هزینه پایین) ایجاد نخواهد کرد.
بر اساس تعریف، بهبود باعث می‌شود هر چیزی را بهتر در اختیار داشته باشیم؛ بدین معنی که چیزی را بازنگری نمی‌کند بلکه آن را بهبود می‌دهد. بنابراین اگر شما به دنبال راه‌هایی هستید که کاری را سریع‌تر و ارزان‌تر با کیفیت بهتر انجام دهید، در همه این موارد به دنبال یک چیز هستید و آن انجام بهتر کار است. اما از سوی دیگر صنعت هم تکامل خواهد یافت؛ تکنولوژی خارج از اراده ما رشد خواهد کرد که می‌تواند به سادگی کارهای ما را بهبود دهد؛ عرصه رقابت شرایط جدیدی خواهد داشت و بازار نیازمند رویکردهای جدیدی خواهد بود.
برای اغلب شرکت‌ها پاسخ به این تغییرات، نیازمند راه‌حلی یکپارچه است تا به آنها اجازه ‌دهد با موفقیت به کسب و کار خویش ادامه دهند. این نوع راه حل کاربرد خواهد داشت اما به اندازه کافی مفید نخواهد بود، گرچه ارزان است و شکست‌های زیادی در پی نخواهد داشت. این راه حل در نهایت به یک عملیات بدون کارکرد تبدیل خواهد شد و در این مسیر، تحول غیرقابل اجتناب‌پذیر است.
دسامبر 30, 2018

چرا بهبود و تحول کافی نیست؟

رای اغلب شرکت‌ها، تحول فرآیند ممکن است هزینه‌بر، مخاطره آمیز و حتی مخرب باشد اما بر اساس بلوغ فرآیند، توانایی فرآیند در ایجاد نتایج با کیفیت […]