مدیران و کارشناسان

 

سمت در سازمان

نام و نام خانوادگی

ردیف

مدیر پروژه های سیستم های مدیریتی

جناب آقای حدید پاکشهر

1

مدیر پروژه های سیستم های مدیریتی

جناب آقای داود رجبی فر

2

کارشناس ارشد سیستم های مدیریتی

جناب آقای امیر نصیری

3

کارشناس ارشد سیستم های مدیریتی

جناب آقای جلال نجفی

4

کارشناس ارشد سیستم های مدیریتی

جناب آقای پدرام مطلق

5

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای سعید رسول زاده

6

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای سهیل توکلی

7

کارشناس HSE

سرکار خانم لیدا نداف

8

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای صابر ملکیان

9

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای حمیدرضا غزل

10

مدیر پروژه های سیستم های مدیریتی

جناب آقای علیرضا کاشفی

11

کارشناس سیستم های مدیریتی

سرکار خانم طناز میر حسینی

12

کارشناس ارشد سیستم های مدیریتی

سرکار خانم نگار منشی زاده

13

کارشناس سیستم های مدیریتی

سرکار خانم مهرسا معتمد

14

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای مهرداد اسمی خانی

15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *