مدیران و کارشناسان

 

سمت در سازمان

نام و نام خانوادگی

ردیف

مدیر پروژه های سیستم های مدیریتی

جناب آقای حدید پاکشهر

1

مدیر پروژه های سیستم های مدیریتی

جناب آقای داود رجبی فر

2

مدیر پروژه های سیستم های مدیریتی

جناب آقای علیرضا کاشفی

3

کارشناس ارشد سیستم های مدیریتی

جناب آقای پدرام مطلق

4

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای سعید رسول زاده

5

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای سهیل توکلی

6

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای صابر ملکیان

7

کارشناس سیستم های مدیریتی جناب آقای حمیدرضا غزل

8

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای مهرداد اسمی خانی

9

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای ارشیا پاتو

10

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای جلال نجفی

11

کارشناس سیستم های مدیریتی

سرکار خانم طناز میر حسینی

12

کارشناس ارشد سیستم های مدیریتی

سرکار خانم نگار منشی زاده

13

کارشناس سیستم های مدیریتی

سرکار خانم مهرسا معتمد

14

کارشناس سیستم های مدیریتی

جناب آقای پرهام وزیری

15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *