بایگانی برچسب: آموزش،مدیریت، مشاوره،سیستم های مدیریتی

آموزش

خدمات (آموزش)

خدمات
آموزش نیروهای متخصص در سیستم های مدیریتی
برگزاری سمینارها و دوره های متنوع آموزشی
ارائه خدمات آموزشی در زمینه اخذ استانداردهای بین المللی و ملی
آموزش دوره های تخصصی ایمنی در صنایع مختلف
آموزش دوره های تخصصی در صنایع مختلف همچون  مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، کاشی و سرامیک، خودرو،موسسات مالی و اعتباری و
آموزش ابزارهای کیفی و استانداردهای مدیریتی