بایگانی برچسب: مشاوره،آموزش،سیستم های مدیریتی

اهداف شرکت MAP

اهداف شرکت Map

درباره ما

اهداف شرکت MAP

بیشک مهمترین و اصلی ترین عامل دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در کشورمان بی توجهی به علم مدیریت و آموخته های آن و به کارگیری صحیح آن در حیطه وظایف مدیران می باشد .

فاکتورهایی همچون بی ثباتی مدیریتی، عدم شاسیته سالاری، ارزیابی نادرست عملکرد مدیران از یک طرف و عدم توازن در ارائه محصولات و خدمات و بی توجهی به استاندارد های ملی و بین المللی از طرف دیگر باعث بروز شکافی عمیق میان ما و جامعه اقتصادی بیرون از مرزها گشته است .

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی آرمان رویکرد اندیش MAP با استفاده از تجربه چندین و چندساله کارشناسان و متخصصین خود در امر استقرار سیستم ها، ابزارها و استانداردهای کیفی و مدیریتی و  با هدف دانش محوری در توسعه و استقرار علم مدیریت در سازمان های کوچک و بزرگ شکل گرفت.

مدیریت و کارکنان شرکت MAP با بهره گیری از این تفکرات و نیز پتانسیل های موجود در کشور قصد ایجاد یک تعامل سازنده با سازمان ها، شرکت ها و موسسات تجاری، صنعتی و خدماتی را به منظور ارتقای سطح دانش مدیریت و حرکت اقتصاد ایران به سمت شکوفایی و توسعه پایدار دارند